FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
  Wsparcie ze środków EFRR i Budżetu Państwa dla MŚP działających na rynku powyżej 24 miesięcy.


Konsorcjum w składzie:
 • Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
 • Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
 • Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej,
 • Fundacja Rozwoju Regionu Rabka,
 • Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.,
 • Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.,
oferuje korzystny program pożyczkowy z przeznaczeniem na przedsięwzięcia inwestycyjne
mające na celu rozwój/rozbudowę przedsiębiorstw, przedsięwzięcia prowadzące do
wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług, zwiększające skalę
działalności oraz prowadzące do wzrostu zasięgu oferty poprzez zdobywanie nowych rynków zbytu.
  Dla kogo?
  Mikro, małe i średnie firmy z regionu Małopolski, prowadzące działalność powyżej 24 miesięcy
  Ile?
  Maksymalnie kwota 1 mln złotych
Warunki:
 • na okres 84 miesięcy z możliwością skorzystania z karencji na spłatę kapitału 6 miesięcy
 • oprocentowanie od 2,85 w skali roku (oprocentowanie stałe w całym okresie pożyczkowym)
 • preferencyjne oprocentowanie 1,85 dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenach o niskiej aktywności gospodarczej oraz w zakresie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji
 • wkład własny nie jest wymagany
 • brak prowizji za udzielenie pożyczki
 • zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, zabezpieczenie może mieć m.in. formę: poręczenia osoby trzeciej, wg prawa cywilnego, przewłaszczenia rzeczy na zabezpieczenie, zastawu zwykłego bądź rejestrowego, hipoteki na nieruchomości, oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, w formie aktu notarialnego, gwarancji bankowej. Wartość proponowanego zabezpieczenia powinna być dostosowana do wnioskowanej kwoty pożyczki.
Szczegółowe informacje można uzyskać:
 • Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 w biurze ARMZ S.A.
  lub pod numerami telefonów: 032 645 19 68, 032 623 00 61
Do pobrania: