Kontakt
ARMZ S.A.
32-500 Chrzanów
ul. Grunwaldzka 5
II i III piętro

tel./fax:  32 645 19 68 (wewnętrzny zgodnie z tabelą)
tel.:              32 623 06 35 (punkt konsultacyjny)
tel.:              32 623 00 61 (fundusz pożyczkowy)
tel. kom.:    697 089 224

e-mail: biuro@armz.pl
Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek 8.00-16.00

Skład osobowy:

Henryk Sawka Prezes Zarządu ARMZ S.A. e-mail: h.sawka@armz.pl w.24
Anna Dymek - Specjalista ds. pożyczek FP e-mail: a.dymek@armz.pl w.23
Katarzyna Oczkowska - Specjalista ds. szkoleń i administracji
- Konsultant KSU
e-mail: k.oczkowska@armz.pl w.21
Edyta Pałucha - Menager ds. szkoleń i obsługi klienta oraz zarządzania projektami
- Konsultant KSU
- Doradca FP
e-mail: e.palucha@armz.pl w.22
Piotr Ryba - Doradca e-mail: piotr.ryba1984@gmail.com -
Teresa Stefańska - Specjalista ds. pożyczek FP e-mail: t.stefanska@armz.pl w.29
Sylwia Wróbel - Główna księgowa ARMZ S.A.
- Księgowa FP
e-mail: s.wrobel@armz.pl w.21
Kariona Zastawnik - Menager ds. finansów i obsługi klienta oraz zarządzania projektami
- Konsultant KSU
- Doradca klienta FP
- Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością
e-mail: k.zastawnik@armz.pl w.22
gdzie:
FP – Fundusz Pożyczkowy ARMZ MRPO 2.1.D
KSU – Krajowy System Usług dla MŚP

Skład Rady Nadzorczej:

Piotr Socha Przewodniczący RN Powołany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Andrzej Ciaputa Zastępca Przewodniczącego RN Powołany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Katarzyna Kwaśniak Sekretarz RN Powołany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Katarzyna Kochańska-Kumala Członek RN Powołany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Elżbieta Waśniowska Członek RN Powołany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy