Dofinansowanie szkoleń dla MMŚP z sektora budowlanego

Informujemy, że Dolnośląska  Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., Fundusz Regionu Wałbrzyskiego i Dolnośląscy Pracodawcy realizują ogólnopolski projekt „Kompetentni Pracownicy Sektora Budowlanego”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Został opracowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i jest realizowany pod jej nadzorem.

Wsparcie w projekcie polega na refundacji do 80% kosztów szkoleń zgodnych z Rekomendacjami Sektorowej Rady ds. kompetencji w Budownictwie. Oferujemy wsparcie do 7 953,60 zł na jednego pracownika.

Dofinansowanie udzielane jest mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, działającym w branży budowlanej (PKD – sekcja F).

W ramach aktualnych Rekomendacji szkolenia objęte dofinansowaniem mogą dotyczyć następujących obszarów tematycznych:

 • Sporządzanie kosztorysów oraz dokumentacji przetargowej na roboty budowlane.
 • Wykonywanie elementów betonowych lub żelbetonowych służących jako konstrukcje nośne budowli.
 • Wykonywanie i wbudowywanie zbrojenia oraz prefabrykowanie elementów zbrojenia.
 • Montowanie i demontowanie szalunków systemowych.
 • Wykonywanie ociepleń budynków, w tym docieplanie przegród budowlanych, płyt balkonowych i fundamentów oraz nakładanie tynków cienkowarstwowych.
 • Prowadzenie gospodarki odpadami budowlanymi lub rozbiórkowymi.
 • Użytkowanie rusztowań.
 • Planowanie i wdrażanie działań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i zdrowia na budowie.
 • Wykonywanie posadzek jastrychowych płynnych i suchych.
 • Wykonywanie izolacji ciepłochronnych sieci cieplnych.
 • Montowanie konstrukcji stalowych na parkingach wielopoziomowych oraz halach.
 • Nadzorowanie budowy, demontażu i eksploatacji rusztowań.
 • Wykonywanie robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych.
 • Montowanie obróbek blacharskich i systemów odwodnienia dachu.
 • Montowanie ścian działowych w technologii gipsowo-kartonowej.

 

Jeszcze w tym miesiącu w ofercie projektu znajdą się następujące szkolenia:

 • Znajomość użytkowa języka polskiego wśród obcokrajowców do bezpiecznej i efektywnej pracy na budowie.
 • Umiejętność bezpiecznego posługiwania się narzędziami i sprzętem oraz narzędziami z napędem używanym w robotach budowlano – montażowych powyżej 1 KV – uprawnienia SEP.
 • Umiejętność bezpiecznej obsługi sprzętu budowlanego i maszyn budowlanych typu spycharki, równiarki, koparki.
 • Uprawnienia do obsługi podestów ruchomych przejezdnych – egzamin UDT.
 • Umiejętność operowania maszynami i urządzeniami roboczymi, budowlanymi i drogowymi w zakresie III klasy uprawnień (koparko – ładowarki klasa III – wszystkie, koparki jednonaczyniowe – klasa III do 25 ton, ładowarki jednonaczyniowe – klasa III do 20 ton).
 • Uprawnienia do pełnienia w ograniczonym zakresie samodzielnych funkcji w sektorze budownictwa.
 • Umiejętność projektowania, instalowania i konserwacji technicznych systemów zabezpieczeń (kursy kształcenia ustawicznego).
 • Umiejętność projektowania, instalowania i konserwacji systemów sygnalizacji pożarowej (kursy kształcenia ustawicznego).
 • Umiejętność projektowania, instalowania i konserwacji stałych urządzeń gaśniczych gazowych (kursy kształcenia ustawicznego).
 • Betoniarz – zbrojarz.
 • Wykonywanie wybranych robót budowlanych wykończeniowych z wykorzystaniem nowoczesnych technik.
 • Montowanie i rozbiórka szalunków ściennych i stropowych.
 • Wykorzystywanie dronów w budownictwie.
 • Wykorzystywanie najnowszych technologii IT w budownictwie.
 • Kierowanie projektami budowlanymi w zakresie technicznofinansowym.
 • Sporządzanie planów Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.
 • Umiejętności w zakresie stosowania technologii BIM (Building Information Modelling).

 

Szczegóły dot. projektu znajdą Państwo na stronie:

https://frw.pl/budowlany/

 

Uproszczony schemat udziału w projekcie:

 • złożenie wstępnego Formularz zgłoszeniowego przez stronę internetową PARP https://www.parp.gov.pl/component/site/site/formularz-zgloszeniowy-kompetencje-dla-sektorow-2
 • kontakt DARR S. A. z zainteresowanym udziałem przedsiębiorstwem
 • złożenie przez przedsiębiorstwo dokumentów aplikacyjnych przez system Operatora projekty.frw.pl
 • podpisanie umowy o refundację kosztów szkoleń
 • wybór przez przedsiębiorstwo usług z Bazy Usług Rozwojowych
 • udział w usługach rozwojowych
 • złożenie wniosku o refundacje kosztów usługi wraz z załącznikami

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Personel projektu wyjaśni Państwu zasady udziału w projekcie, pomoże w wypełnieniu dokumentów aplikacyjnych itp.

 

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego:

 

 • firm/pracowników z województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego:

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., tel. 665 119 123, 607 755 900, e-mail budowlany@darr.pl, www.darr.pl

 • firm/pracowników z województwa wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego:

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, tel. 665 877 665, 661 808 079, e-mail budowlany@frw.pl, www.frw.pl

 • firm/pracowników z województwa dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego:

Dolnośląscy Pracodawcy, tel. 527 991 888, 530 828 511, e-mail budowlany@dp.org.pl, www.dolnoslascypracodawcy.pl