Budynek Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.

Kontakt:

32-500 Chrzanów
ul. Grunwaldzka 5
II i III piętro

tel.: (32) 645-19-68
(wewnętrzny zgodnie z tabelą)

Fundusz pożyczkowy:
tel.: (32) 623-00-61

tel. kom.: 797-780-184
tel. kom.: 508-448-987

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Piątek 7:00 – 15:00

Skład osobowy:

Anna Włoszek

Prezes Zarządu ARMZ S.A.

w. 24

Małgorzata Bal

Pracownik administracyjno-biurowy
Opiekun klienta ds. wsparcia finansowego w projekcie „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – podregion krakowski”
Koordynator ds. finansowych projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej: podregion krakowski”
Pośrednik pracy oraz Trener Zatrudnienia Wspieranego w projekcie „Nowa ścieżka sukcesu”

w. 22

Khrystyna Bartkiv

Specjalista ds. zarządzania obiegiem bonów w projekcie „NetBon 2”

w. 29

Marta Bebak

Pracownik administracyjno-biurowy
Opiekun klienta ds. wsparcia finansowego w projekcie „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – podregion krakowski”
Koordynator ds. finansowych projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej: podregion krakowski”
Pośrednik pracy oraz Trener Zatrudnienia Wspieranego w projekcie „Nowa ścieżka sukcesu”

w. 21

Izabela Jura

Specjalista ds. rozliczeń z podmiotami oraz Specjalista ds. zarządzania obiegiem bonów w projekcie „NetBon 2”

w. 29

Karolina Migacz

Specjalista ds. księgowości
Trener Zatrudnienia Wspieranego w ramach projektu działanie 8.1 pn. „Lepsza perspektywa”
Opiekun klienta ds. wsparcia finansowego w projekcie Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Chrzanowie
Koordynator projektu działanie 8.1 pn. „Lepsza perspektywa”

797 780 184

Edyta Pałucha

Specjalista ds. szkoleń
Opiekun klienta ds. wsparcia finansowego w projekcie „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Miasto Kraków”
Koordynator projektów „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”: Chrzanów, podregion krakowski oraz Miasto Kraków
Specjalista ds. obsługi klienta w projekcie „NetBon 2”

w. 22

Piotr Ryba

Świadczenie usług doradczych w zakresie realizowanych przez Agencję Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. projektów
Koordynator projektu „Utworzenie innowacyjnych przestrzeni typu FABLAB na terenie Małopolski Zachodniej wraz z organizacją działań mobilnych”

509 232 327

Edyta Solecka

Pracownik administracyjno – biurowy
Opiekun klienta ds. wsparcia finansowego w projekcie Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Miasto Kraków
Pośrednik pracy w ramach projektu działanie 8.1 pn. „Lepsza perspektywa”

w. 23

Teresa Stefańska

Pracownik administracyjno-biurowy
Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych
Specjalista ds. pożyczek
Pośrednik pracy w ramach projektu działanie 8.1 pn. „Lepsza perspektywa”

32 645 19 68
508 448 987

Aneta Stremska

Psycholog w ramach projektów 8.1 pn. „Lepsza perspektywa” i „Nowa praca w lepszym klimacie”
Doradca Zawodowy w ramach projektu działanie 8.1 pn. „Nowa praca w lepszym klimacie”

Klaudia Szlachcic

Kierownik ds. zamówień publicznych i projektów
Specjalista ds. księgowości
Opiekun klienta ds. wsparcia finansowego w projekcie Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Chrzanowie
Koordynator projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Chrzanów

697 089 224

Sylwia Wróbel

Główna Księgowa
Doradca w Punkcie Wsparcia Ekonomii Społecznej w projekcie Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Chrzanowie
Opiekun klienta ds. wsparcie finansowego w projekcie Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Chrzanowie

697 089 224
797 780 184

Kariona Zastawnik

Specjalisty ds. Finansowo – kadrowych
Kierownik ds. organizacyjnych
Opiekun klienta ds. wsparcia finansowego w projekcie Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Chrzanowie
Koordynator projektu działanie 8.1 pn. „Nowa praca w lepszym klimacie”

797 780 184

Skład Rady Nadzorczej:

Grzegorz Senderecki

Przewodniczący RN

Powołany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Iga Szymkiewicz-Wnęk

Zastępca Przewodniczącego RN

Powołana przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Sylwester Woźniczka

Sekretarz RN

Powołany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy