17 maja, 2021

Nowy Start III

Dokumenty rekrutacyjne  |  Dotacje  | Wsparcie pomostowe | Staże   |   Kursy   |   Wyniki naborów      Projekt ,,Nowy
5 marca, 2021

MAK – Małopolskie Aktywne Kobiety

Cel projektu: Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa Pań pozostających bez pracy poprzez zdobycie wiedzy oraz
5 marca, 2021

Czas na biznes

Projekt realizowany w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie
3 marca, 2021

Przedsiębiorca z PO WEREM!

Dokumenty rekrutacyjne | Dokumenty dotacyjne | Wsparcie pomostowe | Rekrutacja – I nabór wniosków Rekrutacja –
3 marca, 2021

AS – Aktywni i Samodzielni

Rekrutacja | Materiały do pobrania | Kontakt  Typ projektu: przewidziany w SZOOP RPO WM Kompleksowe programy
3 marca, 2021

MOWES II – Małopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony jest przez partnerstwo sześciu instytucji (Spółdzielnia OPOKA, ARMZ S.A., FGAP, FDRL MISTIA,
2 marca, 2021

Małopolski Inkubator Ekonomii Społecznej

O projekcie: Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie w partnerstwie z Agencją rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.
2 marca, 2021

Gotowi do działania

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie w partnerstwie z Agencją rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. jest realizatorem
2 marca, 2021

Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy

Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy Projekt DMP realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 8.1.1
2 marca, 2021

Centrum Wspierania Biznesu

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A., na podstawie umowy zawartej z Mielecką Agencją Rozwoju MARR S.A., prowadzi PUNKT