„Utworzenie innowacyjnych przestrzeni typu Fablab na terenie Małopolski Zachodniej wraz z organizacją działań mobilnych”

„Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Chrzanowie”

Kwota udzielonych pożyczek - ponad

25964132
33.915.200

Szkolenia, warsztaty, porady dla ponad

335
1.458

osób

Zrealizowanych godzin doradczych - ponad

10063
15.000

godzin

Kwota wypłaconych grantów ponad

802000
1.363.843

Aktualnie realizowane projekty