Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Kwota udzielonych pożyczek - ponad

13663939
33.915.200

Szkolenia, warsztaty, porady dla ponad

975
1.458

osób

Zrealizowanych godzin doradczych - ponad

9938
15.000

godzin

Kwota wypłaconych grantów ponad

916306
1.363.843

Aktualnie realizowane projekty