„Pożyczka Płynnościowa POIR”

Poniżej przedstawiamy listy wniosków złożonych w ramach przeprowadzonego Naboru w dniach 03.03-07.03.2022r.

Podstawowa Lista Wniosków

Lista pozostałych wniosków

Rezerwowa Lista Wniosków

Łączna wartość wszystkich złożonych wniosków wyniosła ponad 151 mln zł (375% alokacji)

Zgodnie z Regulaminem Udzielania Pożyczek z Funduszu Pożyczkowego: „Pożyczka Płynnościowa POIR” wnioski z Podstawowej Listy Wniosków zostaną poddane ocenie formalnejw pierwszej kolejności. Na etapie oceny formalnej każdy z Konsorcjantów procesujący dany wniosek będzie kontaktował się indywidualnie z Wnioskodawcą.