DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ARMZ S.A. świadczy usługi informacyjno-doradcze dla przedsiębiorców oraz osób bezrobotnych zamierzających uruchomić własną działalność gospodarczą, w szczególności:

Doradztwo zawodowe Chrzanów
 • informacje na temat zasad przygotowywania wniosków o udzielenie dotacji z dostępnych programów,
 • pomoc przy pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania, takich jak:
 • dotacje z Powiatowego Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne,
 • preferencyjne pożyczki (nisko oprocentowane) na rozwój firmy, tworzenie nowych miejsc pracy, jak również dla „starterów” i absolwentów,
 • dotacje z Unii Europejskiej i inne,
 • opracowywanie biznes planu planowanego przedsięwzięcia,
 • porady na temat administracyjno – prawnych aspektów prowadzonej działalności gospodarczej.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY

 • Fundusz pożyczkowy dla Start-upów działających do 24 miesięcy.
 • Fundusz pożyczkowy dla MŚP działających powyżej 24 miesięcy.
 • Pośrednictwo w uzyskaniu preferencyjnych poręczeń kredytowych w ramach Małopolskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z .o. http://www.poreczenia.pl
Logo Małopolska Pożyczka

ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ

Obraz Środki z Unii Europejskiej
 Pomoc w zakresie aplikacji o dotacje z Unii Europejskiej
 • wybór odpowiedniego programu,
 • aktualne informacje na temat terminów składania wniosków,
 • wypełnianie wniosków,
 • tworzenie biznes planów oraz innych załączników.
 • realizacja projektów UE.  Zobacz nasze projekty

DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA

Prowadzimy działalność promocyjną polegającą na:
 • Organizowanie lokalnych targów przedsiębiorczości we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Chrzanowie, Powiatowym Urzędem Pracy i innymi instytucjami.
 • Promowanie powiatu chrzanowskiego oraz organizacji wspierających przedsiębiorców w regionie.
 • Działalność marketingowa, przeprowadzanie badań rynku, itp.
Obrazek Działalność promocyjna