14 grudnia, 2023

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 232 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 3 pkt 1 Statutu
20 października, 2023

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 232 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki
22 sierpnia, 2023

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 402  § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki
7 czerwca, 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.

Działając na podstawie art. 402 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki,
2 czerwca, 2022

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 402 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki,
10 stycznia, 2022

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 232 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki
20 lipca, 2021

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Informujemy, iż w związku z okresem urlopowym oraz niemożnością uczestnictwa  przez głównego Akcjonariusza Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
20 lipca, 2021

Złożenie dokumentów w Krajowym Rejestrze Sądowym

W dniu 15.06.2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok
15 czerwca, 2021

Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15.06.2021 r. dokonało wyboru członków Rady Nadzorczej na nową trzyletnią kadencję
31 maja, 2021

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 402 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki,