22 kwietnia, 2024

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 402 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki,
5 marca, 2024

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 232 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki
19 grudnia, 2023

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 232 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki
14 grudnia, 2023

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 232 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 3 pkt 1 Statutu
20 października, 2023

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 232 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki
22 sierpnia, 2023

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 402  § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki
7 czerwca, 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.

Działając na podstawie art. 402 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki,
2 czerwca, 2022

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 402 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki,
10 stycznia, 2022

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 232 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki
20 lipca, 2021

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Informujemy, iż w związku z okresem urlopowym oraz niemożnością uczestnictwa  przez głównego Akcjonariusza Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie