SZKOLENIE – WARSZTATY INTERPERSONALNE (8H)

Oferta skierowana wyłącznie do uczestników projektu Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej

Pobierz program

Obrazek Warsztaty z kompetencji cyfrowych

SZKOLENIE: WARSZTATY Z ZAKRESU KOMPETENCJI CYFROWYCH (8H)

Obrazek Warsztaty z kompetencji cyfrowych

Oferta skierowana wyłącznie do uczestników projektu Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej

Pobierz program

SZKOLENIE – SPECJALISTA DS. PROJEKTÓW UE (8H)

Cele szkolenia:
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do opracowywania i realizowania projektów z wykorzystaniem funduszy UE.

W rezultacie szkolenia uczestnicy:

 • zapoznają się z dostępnymi możliwościami uzyskania dofinansowania dla firm w ramach Funduszy Europejskich, z uwzględnieniem perspektywy finansowej na lata 2014-2020, poznają zasady konstruowania projektów finansowanych z zewnętrznych źródeł,
 • będą umieli wypełnić dokumentację projektową oraz przeprowadzić analizę finansową projektu,
 • zapoznają się z procedurami prawidłowej realizacji i rozliczania projektów.
Obrazek Specjalista ds. projektów europejskich

SZKOLENIE – OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA MAŁEJ FIRMY (150H)

Szkolenie – obsługa kadrowo-płacowa małej firmy

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do pracy przy obsłudze kadrowo-płacowej małej firmy z wykorzystaniem programów komputerowych.

W wyniku szkolenia uczestnik:

 • zapozna się z podstawami zasadami prawa pracy,
 • zapozna się z zasadami prawidłowego prowadzenia dokumentacji kadrowo-płacowej,
 • będzie potrafił naliczyć wynagrodzenie za pracę oraz sporządzić dokumenty z tym związane,
 • nabędzie wiedzę i umiejętności związane z prawidłowym wypełnianiem dokumentów ZUS, zgłoszeniowych, wygłoszeniowych oraz rozliczeniowych,
 • będzie potrafił obsługiwać z programy komputerowe związane z prowadzeniem kadr i płac – tj. Optima i Płatnik.

Program szkolenia

SZKOLENIE – KSIĘGOWOŚĆ KOMPUTEROWA (150H)

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do pracy w księgowości lub prowadzenia rozliczeń własnej działalności gospodarczej z wykorzystaniem programów komputerowych.

W wyniku szkolenia uczestnik pozna:

 • uproszczone formy ewidencji podatkowej, zasady ewidencji księgowej w formie księgi przychodów i rozchodów, wykorzystywanie programu CDN Optima do celów księgi przychodów i rozchodów, oraz rozliczania ryczałtu,
 • zasady współpracy przedsiębiorstwa z ZUS, zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, sposoby wypełniania dokumentów ZUS,
 • zasady ustalania wartości składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, obsługa programu Płatnik,
 • księgę handlową, składniki majątku i źródła ich finansowania, operacje gospodarcze, konta księgowe, konta przychodów i rozchodów, konta zespołu 4,5, dokumentację rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych, środki trwałe, rozrachunki z tytułu podatków, bilans, zestawienie obrotów i sald, sprawozdanie finansowe, ustalenie wyniku finansowego,
 • wykorzystanie programów komputerowych w zakresie ewidencji księgowej w małych i średnich przedsiębiorstwach: CDN Optima, Symfonia.

Pobierz program

Szkolenie – księgowość komputerowa

SZKOLENIE – HANDLOWIEC Z OBSŁUGĄ PROGRAMU SPRZEDAŻOWO – MAGAZYNOWEGO (90H)

Szkolenie – handlowiec z obsługą programu sprzedażowo – magazynowego

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie kursantów do pracy w handlu z wykorzystaniem komputera i programu szkoleniowo-magazynowego oraz kasy fiskalnej.

W rezultacie szkolenia uczestnicy będą:

 • potrafili obsługiwać system operacyjny MS Windows oraz edytor tekstu MS Word,
 • umieli pozyskiwać dane z sieci Internet oraz wykorzystywać jej zasoby, w tym komunikację,
 • umieli prowadzić negocjacje handlowe oraz utrzymywać relacje z klientami,
 • potrafili obsługiwać program Subiekt GT w zakresie gospodarki magazynowej i fakturowania,
 • umieli obsługiwać kasę fiskalną,
 • znali zasady BHP w pracy handlowca.

Pobierz program