Szanowni Państwo!

Informujemy, że 23.05.2022 r. zostanie uruchomiony ciągły nabór wniosków o pożyczki z Funduszu Pożyczkowego „POŻYCZKA UNIWERSALNA”. Pożyczki Uniwersalne przeznaczone są na finansowanie przedsięwzięć gospodarczych, realizowanych przez małopolskie MŚP, w szczególności na pokrycie z tego tytułu ich potrzeb bieżących oraz inwestycyjnych i pochodzą z linii pożyczkowej Małopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o.

Oferta pożyczkowa skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą na obszarze województwa małopolskiego, którzy zgodnie z właściwymi dokumentami rejestrowymi posiadają na obszarze województwa małopolskiego siedzibę lub oddział.

Warunki pożyczki

  • kwota pożyczki – od 30 000 zł do 1 000 000 zł
  • spłata – maksymalnie do 7 lat
  • karencja – do 6 miesięcy
  • oprocentowanie – od 8,62%
  • prowizja – od 0,5 % 
  • przeznaczenie pożyczki – cele obrotowe i inwestycyjne
  • zabezpieczenie pożyczki może stanowić m.in. weksel in blanco, poręczenie osób trzecich, hipoteka, zastaw rejestrowy, blokada środków na rachunku bankowym oraz inne zaakceptowane przez Zarząd ARMZ
  • bez wkładu własnego

Wnioski wraz z załącznikami należy wypełnić elektronicznie.
Komplet dokumentów można złożyć tylko w wersji papierowej w siedzibie firmy:

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.
ul. Grunwaldzka 5
32-500 Chrzanów
w godz. 7.00 – 15.00

Wnioski można konsultować, przesyłając je na adres: t.stefanska@armz.pl; e.solecka@armz.pl