Złożone wnioski o Pożyczkę Płynnościową POIR:

Poniżej znajdują się pliki w formacie PDF z listami osób które są na liście podstawowej i rezerwowej.