Szanowni Państwo,

informujemy, że 17.05.2024 r. zostanie uruchomiony ciągły nabór wniosków o pożyczki z Funduszu Pożyczkowego POŻYCZKA UNIWERSALNA dla MŚP (Małopolska Pożyczka). Pożyczki Uniwersalne przeznaczone są na finansowanie przedsięwzięć gospodarczych, ekonomicznie rentownych, realizowanych przez małopolskie MŚP, w szczególności na pokrycie z tego tytułu ich wszelkich wydatków inwestycyjnych i bieżących na terenie województwa małopolskiego i pochodzą z linii pożyczkowej Małopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o.

Oferta pożyczkowa skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą na obszarze
województwa małopolskiego, którzy zgodnie z właściwymi dokumentami rejestrowymi posiadają na obszarze województwa małopolskiego siedzibę lub oddział.


Warunki pożyczki

  • kwota pożyczki – od 30 000 zł do 2 000 000 zł
  • spłata – maksymalnie do 84 miesięcy
  • karencja – do 6 miesięcy
  • oprocentowanie – od 8,68%
  • prowizja – od 0,5 %
  • przeznaczenie pożyczki – cele obrotowe i inwestycyjne
  • zabezpieczenie pożyczki może stanowić m.in. weksel in blanco, poręczenie osób trzecich, hipoteka, zastaw rejestrowy, blokada środków na rachunku bankowym oraz inne zaakceptowane przez Zarząd ARMZ
  • bez wkładu własnego

Wnioski wraz z załącznikami należy wypełnić elektronicznie.
Komplet dokumentów można złożyć tylko w wersji papierowej w siedzibie firmy:

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.
ul. Grunwaldzka 5
32-500 Chrzanów
w godz. 7.00 – 15.00

Wnioski można konsultować, przesyłając je na adres: biuro@armz.pl

Regulamin Pożyczka Uniwersalna Małopolska Pożyczka

wniosek pozyczkowy Małopolska Pożyczka

zał. nr 1a 1b planowane przepływy oraz bilans MP

zał. nr 2 oświadczenie o spelnianiu kryteriow msp MP

zał. nr 3 kwestionariusz osobisty MP

zał. nr 4 tabela opłat i prowizji MP

zał. nr 5 wzór_rozliczenie MP