1. Regulamin Funduszu

2. Załącznik nr 1 do Regulaminu – Metryka Instrumentu

3. Załącznik nr 2 do Regulaminu – Karta Produktu

4. Załącznik nr 3 do Regulaminu – Zasady przeprowadzania kontroli u OO

5. Załącznik nr 4 do Regulaminu

* Formularz Wniosku Pożyczkowego WORD

* Formularz Wniosku Pożyczkowego PDF

6. Załącznik nr 5 do Regulaminu – Formularz_informacji_o_pomocy_COVID_

7.  Załącznik nr 6 do Regulaminu – Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP

8. Załącznik nr 7 do Regulaminu – BIG

9. Załącznik nr 8 do Regulaminu –  Kwestionariusz osobisty wnioskodawcy i współmałżonka

10. Załącznik nr 9 do Regulaminu – Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

11. Załącznik nr 10 do Regulaminu – Oświadczenie o niezaleganiu na dzień 31.12.2019

12. Załącznik nr 11 do Regulaminu – Oświadczenie o niezaleganiu na dzień składania

13. Załącznik nr 12 do Regulaminu

14. Załącznik nr 13 do Regulaminu – Oświadczenie o prawdziwości przedstawionych danych

15. Załącznik nr 14 do Regulaminu – Umowa inwestycyjna

16. Załącznik nr 15 do Regulaminu – Dyspozycja wypłaty

17. Załącznik nr 16 do Regulaminu – Zestawienie wydatków

18. Załącznik nr 17 do Regulaminu – Procedura windykacyjna

19. Załącznik nr 18 do Regulaminu – Oświadczenie poręczyciela i współmałżonka

20. Załącznik nr 19 do Regulaminu

21. Oświadczenie o korzystaniu z pożyczki POIR