Logo Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Chrzanowie

Zapraszamy podmioty ekonomii społecznej (w tym organizacje pozarządowe) oraz przedsiębiorstwa społeczne z obszaru podregionu oświęcimskiego (powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski i wadowicki) do skorzystania z oferty wsparcia Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Chrzanowie.

Co oferujemy:

 1. Działania animacyjne dla osób oraz podmiotów i instytucji zainteresowanych realizacją przedsięwzięć w ramach ekonomii społecznej.
 2. Wsparcie merytoryczne w tworzeniu nowych podmiotów ekonomii społecznej i nowych przedsiębiorstw społecznych, a także wsparcie w zakresie tworzenia w nich nowych miejsc pracy.
 3. Wsparcie finansowe na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych oraz wsparcie działań reintegracyjnych.
 4. Wsparcie istniejących podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych – m.in. opieka doradcy, doradztwo specjalistyczne prawne, księgowe, marketingowe, szkolenia tematyczne i branżowe.

Dla kogo działamy:

 1. Osoby fizyczne – zainteresowane działalnością w obszarze ekonomii społecznej, powołaniem nowych podmiotów ekonomii społecznej (PES), w tym wsparciem szkoleniowo-doradczym w tym zakresie.
 2. Osoby fizyczne – tworzące grupę inicjatywną (GI), zainteresowane utworzeniem nowego przedsiębiorstwa społecznego (PS) i utworzeniem w jego ramach nowych miejsc pracy dla osób wskazanych w ustawie z dnia 05.08.2022 r. o Ekonomii Społecznej (ES) art. 2 pkt. 6.
 3. Jednostki samorządu terytorialnego (JST) – zainteresowane tworzeniem PS, szczególnie w zakresie usług społecznych, w tym w ramach współpracy PES działających na ich obszarze, oraz JST zainteresowane wsparciem ogólnym (w tym szkoleniowo – doradczym).
 4. Osoby prawne (PES, JST) tworzące grupę inicjatywą, zainteresowane utworzeniem nowego PS i utworzeniem w jego ramach nowych miejsc pracy dla osób wskazanych w ustawie o ES (w tym wsparcie reintegracyjne).
 5. PES zainteresowany przekształceniem się w PS (dostosowanie regulacji wewnętrznych w celu uzyskania statusu PS) i utworzeniem w swoich ramach nowych miejsc pracy dla osób wskazanych w ustawie o ES (w tym wsparcie reintegracyjne).
 6. PES zainteresowane utworzeniem nowego PS i utworzeniem w jego ramach nowych miejsc pracy dla osób wskazanych w ustawie o ES (w tym wsparcie reintegracyjne).
 7. Istniejące PS (posiadające status PS nadany przez Urząd Wojewódzki) zainteresowane utworzeniem nowych miejsc pracy dla osób wskazanych w ustawie o ES (w tym wsparcie reintegracyjne).
 8. istniejące PES/PS – zainteresowane wsparciem ogólnym szkoleniowo-doradczym (wsparcie w sytuacji kryzysowej, wsparciem rozwojowym np. zwiększenie liczby miejsc pracy, wprowadzenie nowego produktu, zmiana branży, poszerzenie rynku zbytu, rozpoczęcie lub rozwinięcie oferty realizacji usług społecznych; tworzenie partnerstw / rozwijanie współpracy (sieciowanie) PES/PS, pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność PES/PS, prowadzenie działalności statutowej PES, podjęcie/rozwój działalności ekonomicznej PES.

Szczegóły oferty wraz z ogłoszeniami o naborach znajdują się na stronie: http://es.malopolska.pl/owesy/subregion-zachodni

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Chrzanowie prowadzony jest
przez Partnerstwo w składzie:

 • Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. (ARMZ) – Lider Partnerstwa
 • Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych (BIS)
 • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolskim Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji (MISTiA)
 • Spółdzielnia Socjalna OPOKA (SS OPOKA)

Partnerstwo posiada aktualną akredytację Ministra Rodziny i Polityki Społecznej i status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (decyzja nr 67/2023; DES-III.453.72.2023.PB/IKW z dnia 16.10.2023 r.).
MOWES w Chrzanowie realizuje obecnie projekt:

 • Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Chrzanowie (nr projektu: FEMP.06.18-IP.01-0328/23)

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską, Europejski Fundusz Społeczny w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027; Priorytet 6: Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego; Działanie 6.18 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych; Typ projektu A.

Kontakt:

 • MOWES w Chrzanowie:
  Biuro projektu dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością znajduje się w Chrzanowie przy ul. Grunwaldzkiej 5
  Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.
  e-mail: mowes@armz.pl
  tel.: 32 645 19 68
  Strona internetowa: http://es.malopolska.pl/owesy/subregion-zachodni

Ponadto, Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. jest Partnerem Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Krakowie, prowadzonego w składzie:

 • Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej (Fundacja GAP) – Lider Partnerstwa
 • Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. (ARMZ)
 • Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych (BIS)
 • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolskim Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji (MISTiA)

Partnerstwo realizuje wspólne projekty dot. rozwoju ekonomii społecznej w Małopolsce od 2015 roku, a także posiada aktualną akredytację Ministra Rodziny i Polityki Społecznej i status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (decyzja nr DES-III.453.73.2023.AS/JK z dnia 16.10.2023 r.).
MOWES-Kraków działa poprzez realizację dwóch projektów:

 • Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Miasto Kraków (nr projektu: FEMP.06.18-IP.01-0323/23)
 • Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – podregion krakowski (nr projektu: FEMP.06.18-IP.01-0324/23)

Projekty są współfinansowane przez Unię Europejską, Europejski Fundusz Społeczny w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027; Priorytet 6: Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego; Działanie 6.18 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych; Typ projektu A.

Kontakt:

 • MOWES w Krakowie:
  Biuro projektu dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością znajduje się w Krakowie, przy ul. Olszańskiej 5, 31-513 Kraków – prosimy o wcześniejsze umówienie się mailowe lub telefoniczne.
  Informacje można również uzyskać w siedzibie Fundacji GAP, ul. ks. I. J. Skorupki 22, 31-519 Kraków, codziennie w godzinach od 9.00 do 15.00.
  e-mail: mowes@fundacjagap.pl
  tel.: 12 423 76 05
  Strona internetowa: https://es.malopolska.pl/owesy/subregion-krakowski