Konsorcjum w składzie:

 

Nabór zakończony.

 • Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
 • Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
 • Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej,
 • Fundacja Rozwoju Regionu Rabka,
 • Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.,
 • Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.,
Logo Małopolska Pożyczka

Dla kogo?

Mikro, małe i średnie firmy z regionu Małopolski, prowadzące działalność powyżej 24 miesięcy.

Ile?

Maksymalnie kwota 1 mln złotych.

Warunki:

 • na okres 84 miesięcy z możliwością skorzystania z karencji na spłatę kapitału 6 miesięcy,
 • oprocentowanie od 1,61 do 4,61 w skali roku (oprocentowanie stałe w całym okresie pożyczkowym),
 • preferencyjne oprocentowanie 0,61 dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenach o niskiej aktywności gospodarczej oraz w zakresie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji,
 • wkład własny nie jest wymagany,
 • brak prowizji za udzielenie pożyczki,
 • zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, zabezpieczenie może mieć m.in. formę: poręczenia osoby trzeciej, wg prawa cywilnego, przewłaszczenia rzeczy na zabezpieczenie, zastawu zwykłego bądź rejestrowego, hipoteki na nieruchomości, oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, w formie aktu notarialnego, gwarancji bankowej. Wartość proponowanego zabezpieczenia powinna być dostosowana do wnioskowanej kwoty pożyczki.

Szczegółowe informacje:

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 w biurze ARMZ S.A. lub pod numerami telefonów: 032 645 19 68, 032 623 00 61

Do pobrania: