MOWES II – Małopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej

Nagłówek z logami: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Małopolska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Logo projektu "Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej"

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony jest przez partnerstwo sześciu instytucji (Spółdzielnia OPOKA, ARMZ S.A., FGAP, FDRL MISTIA, ZLSP, BIS), którego liderem jest Fundacja GAP z Krakowa.
Swoim działaniem obejmuje obszar dwóch subregionów: Małopolska Zachodnia oraz Krakowski Obszar Metropolitalny.

 • MOWES – Małopolska Zachodnia – powiaty: olkuski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki,
 • MOWES – Krakowski Obszar Metropolitarny – miasto Kraków oraz powiaty: bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki i wielicki.

Działalność Ośrodka jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej, Typ projektu: A. działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej.

Cel partnerstwa:

Celem Partnerstwa (a tym samym projektów) jest zwiększenie potencjału, w szczególności zatrudnieniowego, sektora ekonomii społecznej w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym oraz Małopolsce Zachodniej poprzez:

 • zwiększenie aktywności mieszkańców i grup inicjatywnych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej,
 • zwiększenie liczby podmiotów ekonomii społecznej poprzez utworzenie nowych podmiotów,
 • zwiększenia zaangażowania partnerów publicznych (instytucji rynku pracy i pomocy społecznej) oraz przedsiębiorców w rozwój sektora ekonomii społecznej,
 • zwiększenie poziomu zatrudnienia w sektorze poprzez utworzenie nowych miejsc pracy,
 • zwiększenie liczby przedsiębiorstw społecznych poprzez utworzenie nowych podmiotów,
 • zwiększenie potencjału kadrowego, organizacyjnego i finansowego podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych oraz osób z nimi współpracujących.

W ramach projektu oferujemy:

w zakresie usług animacji lokalnej:

 • społeczność lokalna,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej,
 • przedsiębiorcy,
 • podmioty ekonomii społecznej;

w zakresie usług rozwoju ekonomii społecznej:

 • osoby fizyczne zainteresowane założeniem i/lub prowadzeniem działalności i/lub pracą w przedsiębiorstwie społecznym,
 • podmioty zainteresowane założeniem i/lub prowadzeniem działalności w formie przedsiębiorstwa społecznego,
 • przedsiębiorstwa społeczne;

w zakresie usług wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej:

 • podmioty ekonomii społecznej.

Punkty coworkingu społecznego:

W ramach projektu Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na terenie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego i Małopolski Zachodniej działają 3 Punkty Coworkingu Społecznego gwarantujące Państwu zarówno fachową pomoc naszych specjalistów, jak i przestrzeń do pracy nad inicjatywami (pomysłami) z zakresu ekonomii społecznej.

 • Olkusz, ul. Żuradzka 3B, tel.: 32 307 02 67
 • Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5 (III piętro), tel.: 32 645 19 68
 • Kraków, ul. Szlak 65, tel.: 669 326 003

Regulamin Punktu Coworkingu Społecznego w Chrzanowie – POBIERZ

Dotacje:

Wszystkie informacje dotyczące aktualnie prowadzonych naborów na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych publikowane są na stronie:

Dokumenty do pobrania:

 • Regulamin przyznawania środków finansowych na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym oraz udzielania wsparcia pomostowego MZ – POBIERZ
 • Regulamin przyznawania środków finansowych na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym oraz udzielania wsparcia pomostowego KOM – POBIERZ
 • Regulamin udzielania wsparcia finansowego w ramach programu grantowego w projekcie MOWES2 MZ – POBIERZ
 • Regulamin udzielania wsparcia finansowego w ramach programu grantowego w projekcie MOWES2 KOM – POBIERZ

Pracownicy Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej ARMZ:

Pracownicy MOWES dostępni są codziennie od poniedziałku do piątku w godz.: 08.00 – 16.00.

 • Kariona Zastawnik – Opiekun klienta ds. dotacji i wsparcia pomostowego finansowego w projekcie MOWES2 MZ i Opiekun klienta ds. grantów w projekcie MOWES2 MZ – k.zastawnik@armz.pl
 • Edyta Pałucha – Opiekun klienta ds. dotacji i wsparcia pomostowego finansowego w projekcie MOWES2 MZ – e.palucha@armz.pl
 • Sylwia Wróbel – Opiekun klienta ds. grantów w projekcie MOWES2 MZ – s.wrobel@armz.pl
 • Katarzyna Oczkowska – Doradca Pierwszego Wsparcia w Punkcie Coworkingu Społecznego w projekcie MOWES2 MZ i Opiekun klienta ds. grantów w projekcie MOWES2 KOM- k.oczkowska@armz.pl
 • Marta Bebak – Opiekun klienta ds. dotacji i wsparcia pomostowego finansowego w projekcie MOWES2 KOM – m.bebak@armz.pl
 • Małgorzata Bal – Opiekun klienta ds. dotacji i wsparcia pomostowego finansowego w projekcie MOWES2 KOM – m.bal@armz.pl
 • Edyta Solecka – Opiekun klienta ds. dotacji i wsparcia pomostowego finansowego w projekcie MOWES2 KOM i Opiekun klienta ds. grantów w projekcie MOWES2 KOM – e.solecka@armz.pl
 • Klaudia Szlachcic – Opiekun klienta ds. grantów w projekcie MOWES2 KOM – k.szlachcic@armz.pl

Kontakt:

Telefon:

 • 32 645 16 68
 • 697 089 224
 • 508 448 987

Wszelkie informacje dotyczące oferty MOWES można znaleźć na stronie:  WWW.ES.MALOPOLSKA.PL

Partnerstwo uzyskało status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości przyznany przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 3 marca 2016 r. Działania MOWES są realizowane w zgodzie ze standardami ujętymi w rekomendacjach Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie standardów działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej przyjętych przez Komitet Akredytacyjny do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, w uchwale nr 3 z dnia 22 września 2014 r. w sprawie opinii Komitetu dotyczącej zakresu standardów usług i działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach systemu akredytacji i standardów działania instytucji wsparcia ekonomii społecznej AKSES i zatwierdzonych przez ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego w dniu 1 października 2014 r.

W razie problemów lub wątpliwości związanych z funkcjonowaniem akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prosimy o kontakt z Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: kontakt.akses@mrpips.gov.pl

Zależy nam na utrzymaniu wysokich standardów i konstruktywnej opinii dotyczącej naszych działań.

Zachęcamy do zapoznania się z listą Przedsiębiorstw Społecznych

Poniżej do pobrania uproszczone sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności projektu: