„Zwiększenie integracji i poziomu aktywizacji zawodowej obywateli Ukrainy w Małopolsce oraz na Śląsku”

Logo Razem Możemy Więcej
plakat obowiązek informacyjny RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ - Priorytet I
Projekt „Razem możemy więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023″
finansowany ze środków Rezerwy Funduszu Pracy
Проект „Разои ми можемо більше – Перша Редакція Програми Активації для Іноземців на 2022-2023
Фінансується Резервом Фонду Праці
Realizatorzy projektu:
Реалізатори проекту:
Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.
ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów
telefon: 508 448 987; (32) 645-19-68Okres realizacji projektu:
Період реалізації проекту:
01 września 2022 – 31 grudnia 2023
1 Вересень 2022 – 31 Грудень 2023Uczestnicy projektu:
Учасники проекту:
 • Cudzoziemcy legalnie przebywający w Polsce wymagający wsparcia w obszarze integracji i aktywności społecznej, w tym 50 % będących obywatelami Ukrainy, którzy znaleźli się w Polsce w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy i znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.
 • Іноземці які легально перебувають у Польщі потребують підтримки у сфері інтеграції та соціальної активності у тому числі 50% громадян України які опинилися на території Польщі у звязку з бойовими діями в Україні та перебувають у особливо складній життєвій ситуації.
 • Warunkiem dostępu cudzoziemca do udziału w projekcie będzie legalność pobytu w Polsce tj. rejestracja przez komendanta placówki Straży Granicznej podczas kontroli granicznej lub nadany w organie gminy numer PESEL.
 • Умовою доступу іноземця до участі в проекті буде легальність перебування в Польщі тобто реєстрація командиром прикордонної служби під час прикордонного конторлю або номер PESEL присвоєний гмінним органом влади.
Cel projektu:
Мета проекту:
Aktywizacja zawodowa oraz integracja i aktywność społeczna cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce, będących obywatelami Ukrainy, którzy znaleźli się w Polsce w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy i znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, wymagających wsparcia w zakresie integracji na rynku pracy poprzez aktywizację i rozwój przedsiębiorczości oraz integracji w społeczeństwie poprzez indywidualny rozwój oraz wzmocnienie w głównych obszarach życia społecznego.Професійна активізація, інтеграція та соціальна активність іноземців які легально перебувають в Польщі, громадян України які опинилися в Польщі у звязку з бойовими діями на території України та перебувають в особливо складній життєвій ситуації, потребуючи підтримки в сферах ринкової інтеграційної роботи через активізацію та розвиток підприємництва та інтеграцію в суспільство через індивідуальний розвиток та зміцнення в основних сферах суспільного життя.Projekt przewiduje objęcie wsparciem min. 210 cudzoziemców
Проект передбачує підтримку мін. 210 іноземців.Zadania w projekcie:
Завдання в проекті:
.
Priorytet I – Aktywizacja zawodowa:
Пріоритет I – Професійна активація:
 • profilowanie potrzeb i potencjału cudzoziemca (oczekiwania vs możliwości na rynku pracy),
 • профілювання потреб і потенціалу іноземця (очікування можливостей на ринку праці),
 • szkolenia zawodowe,
 • професійне навчання,
 • doradztwo zawodowe i wsparcie w procesie aktywizacji zawodowej, a także w zakresie zakładania
  oraz prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce,
 • консультування з питань карєри та підтримка в процесі професійної активації, а також у створенні та веденні бізнесу в Польщі,
 • pośrednictwo pracy.
 • працевлаштування.

Całkowita wartość projektu: 1 035 695,80

Dofinansowanie: 1 035 695,80

Szczegółowe informacje na temat projektu:
Детальна інформація про проект:
Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.
ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów
telefon: 508 448 987; (32) 645-19-68

                                                                      Flaga i Herb Polski