Wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej w ramach projektu „Zwiększenie integracji i poziomu aktywizacji zawodowej obywateli Ukrainy w Małopolsce oraz na Śląsku”

O projekcie


Logo Razem Możemy Więcej

Projekt jest realizowany w ramach konkursu ofert „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023” w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2025

O wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej mogą ubiegać się ubiegać się jedynie osoby, które wzięły udział w indywidualnym spotkaniu z Doradcą Zawodowym, wypełniły, podpisały i złożyły Formularz Rekrutacyjny i zostały zakwalifikowane do udziału w Projekcie.

Wsparcie finansowe w postaci dotacji na założenie działalności gospodarczej wynosi 30 000,00 zł i jest wypłacane w dwóch transzach, każda do 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) na zasadach wynikających z Regulaminu i zawartej Umowy o udzielenie wsparcia finansowego

Uczestnicy/czki zobowiązani/ne będą do przygotowania i złożenia biznesplanu. Każdy Uczestnik/czka może skorzystać z pomocy doradcy zawodowego oraz księgowej, którzy będą służyć pomocą techniczną w wypełnianiu biznesplanu.

Dokumenty do pobrania:

Flaga i Herb Polski