MAK – Małopolskie Aktywne Kobiety

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa Pań pozostających bez pracy poprzez zdobycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności pożądanych przez pracodawców, co prowadzić ma do zwiększenia szans na zdobycie stałego zatrudnienia. Projekt skierowany jest do kobiet wieku 30 lat i powyżej 30 roku życia, zamieszkałych na terenie powiatu olkuskiego oraz krakowskiego, pozostających bez zatrudnienia. W ramach projektu Panie zostaną objęte min. kompleksową pomocą w postaci indywidualnego wsparcia mentora, wsparcia Trenera Zatrudnienia Wspieranego, pośrednika pracy, poradnictwa z zakresu opieki nad osobami zależnymi. Następnie uczestniczki wezmą udział w szkoleniach/kursach oraz płatnych 5–cio miesięcznych stażach zawodowych, które doprowadzą do uzyskania lub podniesienia kwalifikacji/kompetencji w różnych zawodach.

Projekt realizowany przez Spółdzielnię Socjalną OPOKA w partnerstwie z Agencją Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.

Wartość projektu 1 820 222,40 złotych.

Okres realizacji projektu do 31.03.2020 r.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty rekrutacyjne znajdują sią na stronie internetowej projektu.

Do pobrania:

Dokumenty z powiększoną czcionką dla osób z dysfunkcją narządu wzroku:

Jesteś pracodawcą/przedsiębiorcą – przyjmij stażystkę w ramach projektu, zgłaszając do nas zapotrzebowanie:

Kontakt:

Punkt obsługi uczestników POWIAT OLKUSKI:

Lider, Spółdzielnia Socjalna OPOKA

Chechło, ul. Hutnicza 26,

32-310 Klucze

Biuro projektu POWIAT KRAKOWSKI:

Partner, Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej,

ul. Grunwaldzka 5,

32-500 Chrzanów

Punkt obsługi uczestników POWIAT KRAKOWSKI:

Krzeszowice, Plac Franciszka Kulczyckiego 1

  • Urząd Miejski w Krzeszowicach – wtorek i piątek w godzinach 12:30 – 15:00
  • Miejska Biblioteka Publiczna w Krzeszowicach środa i piątek w godzinach 15:30 – 18:00

UWAGA!!! W związku z sytuacją w kraju od 13.03.2020-25.03.2020 punkt obsługi uczestników projektu ,,MAK,, w Powiecie Krakowskim będzie nieczynny.

TELEFONY KONTAKTOWE:

  • biuro OPOKA: 32 647 21 50
  • biuro ARMZ:  32 645 19 68

E-mail: