AS – Aktywni i Samodzielni

Rekrutacja | Materiały do pobrania | Kontakt 


Nagłówek z logami: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Małopolska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Typ projektu: przewidziany w SZOOP RPO WM

Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy

Tryb projektu konkursowy

Cel projektu:

Projekt  „AS – Aktywni i Samodzielni” ma na celu aktywizacje zawodową OSÓB pozostających bez zatrudnienia poprzez zdobycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności pożądanych na rynku pracy.  Skierowany jest do  kobiet i mężczyzn w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy, zamieszkałych na terenie powiatu olkuskiego, powiatu chrzanowskiego, powiatu oświęcimskiego lub powiatu wadowickiego, którzy będą należeć do co najmniej jednej z poniższych grup:

 • osoby w wieku 50 +
 • osoby niepełnosprawne (ON)
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby o niskich kwalifikacjach
 • kobiety powyżej 30 roku życia pozostające bez pracy nie należące do w/w grup
 • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 (nie należący do w/w gryp, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza). Minimum 20% UP będą stanowić mieszkańcy miast średnich tj: Olkusza, Chrzanowa, Andrychowa, Wadowic, Oświęcimia i Trzebini.

W ramach projektu Uczestnicy zostaną objęci m.in. kompleksową pomocą doradcy zawodowego w postaci indywidualnego wsparcia mentora, wsparcia Trenera Zatrudnienia Wspieranego oraz pośrednika pracy, Następnie wezmą udział w szkoleniach/kursach oraz płatnych 3. miesięcznych stażach zawodowych (z możliwością ich przedłużenia do 6.msc), które doprowadzą do uzyskania lub podniesienia kwalifikacji/kompetencji w  różnorodnych zawodach lub rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

Projekt ,,AS – Aktywni i Samodzielni,, jest realizowany zgodnie z zasadą dostępności. Mogą w nim uczestniczyć osoby z niepełnosprawnościami.

Udogodnienia:

 • Biuro projektu w Chrzanowie jest dostosowane do osób z niepełnosprawnościami, wejście do budynku jest z poziomu chodnika, budynek posiada windę, WC dla Osób Niepełnosprawnych na każdym piętrze. Posiada podjazdy, korytarze umożliwiające płynne przejście/ przejazd wózkiem.
 • Biuro/ punkt informacyjny dla AS… mieści się w Andrychowie przy ul. Rynek 12 w budynku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w 1-2-3 poniedziałek miesiąca w godz. 16.00-18.00 oraz 4 piątek w godz. 14.00-16.00 a także po wcześniejszym uzgodnieniu na potrzeby indywidualne UP.Info dotyczące biura Opoki w Oświęcimiu doślą jutro.
 • Dokumenty dla uczestników projektu tj. regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, formularze rekrutacyjne i oraz mowy uczestnictwa są dostępne w wersji dla osób słabo widzących, zarówno w biurze jak i na stronie internetowej beneficjenta.
 • Istnieje możliwość (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym), aby pracownik projektu spotkał się również w miejscu zamieszkania kandydata.
 • Biuro Partnera w Chechle jest dostosowane do osób z niepełnosprawnościami , posiada podjazdy dla wózków, szerokie przejścia, dostosowane do Osób Niepełnosprawnych WC.
 • Na wyposażeniu biura w Chechle znajduje się komputer wyposażony w oprogramowanie posiadające funkcję mówiącą oraz pogrubiająco-powiększającą czcionek, elementów oprogramowania systemu operacyjnego, w tym paska narzędzi ikon itp. oraz zmieniający kontrast.

Projekt realizowany przez:

Agencję Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. w partnerstwie z Spółdzielnią Socjalną Opoka

Wartość projektu: 2 190 599,40 zł

Okres realizacji projektu: 09.2020 – 08.2022

Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami – kliknij tutaj 

Biuro/ punkt informacyjny dla projektu AS – Aktywni i Samodzielni mieści się w Andrychowie przy ul. Rynek 12 w budynku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w 1-2-3 poniedziałek miesiąca w godz. 16.00-18.00 oraz 4 piątek w godz. 14.00-16.00 a także po wcześniejszym uzgodnieniu na potrzeby indywidualne UP.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie internetowej projektu. 

 

Ogólny plakat projektu "AS - Aktywni i Samodzielni"

Ulotka projektu "AS - Aktywni i Samodzielni" strona 1 Ulotka projektu "AS - Aktywni i Samodzielni" strona 2