Gotowi do działania

Nagłówek z logami: Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, PARP, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie w partnerstwie z Agencją rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. jest realizatorem Projektu:

„Małopolski Inkubator Ekonomii Społecznej”

W ramach projektu oferujemy bezpłatnie:

  • Szkolenia – Zasady zakładania i prowadzenia podmiotów Ekonomii Społecznej wraz z doradztwem indywidualnym dla osób fizycznych zamieszkujących i/lub uczących się na terenie województwa małopolskiego, zainteresowanych uzyskaniem wiedzy na temat zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej (spółdzielni socjalnych, spółdzielni pracy, spółdzielni niepełnosprawnych, fundacji, stowarzyszeń, itp.)
  • Szkolenia – Menedżer ekonomii społecznej wraz z doradztwem grupowym dla członków lub pracowników podmiotów ekonomii społecznej (m.in. fundacji stowarzyszeń, itp., nie prowadzących działalności gospodarczej).
  • ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH „MENEDŻER EKONOMII SPOŁECZNEJ” Usługi prawne, księgowe i marketingowe dla podmiotów ekonomii społecznej (m.in. fundacje, stowarzyszenia itp. nie prowadzące działalności gospodarczej) założonych po 01.01.2009r., mających siedzibę na terenie województwa małopolskiego oraz wszystkich pozostałych, mających siedzibę na terenach wiejskich województwa małopolskiego.