Wysokość linii 1,75 punkta Dostępność dla niepełnosprawnych