Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15.06.2021 r. dokonało wyboru członków Rady Nadzorczej na nową trzyletnią kadencję wspólną, w następującym składzie: Grzegorz Senderecki, Sylwester Woźniczka, Przemysław Pstrusiński.