Rekrutacja – X nabór wniosków

Wyniki X naboru do projektu Przedsiębiorca z PO WERem!

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. informuje, że składanie wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego dla uczestników X naboru projektu „Przedsiębiorca z PO WERem!” odbędzie się w terminie od 13.06.2022 r. do 17.06.2022 r.

Informujemy, iż X nabór biznesplanów u Lidera rozpocznie się 10.05.2022 r. a zakończy 17.05.2022 r.

UWAGA!! Z uwagi na obecną, pogarszającą się sytuację epidemiczną nabór będzie prowadzony tylko za pośrednictwem poczty elektronicznej i tradycyjnej.

Przypominamy, że liczy się data wysłania formularza rekrutacyjnego.  tel. 797-780-184

X nabór do projektu rozpocznie się 03.03.2022 r. i potrwa do 22.03.2022 r.

Dokumenty należy przesłać do biura projektu:

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.

32-500 Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5

Tel. (32) 645-19-68 wew. 22,21

e-mail: przedsiebiorcazpowerem@armz.pl

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA  – KLIKNIJ TUTAJ

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie składają dokumenty rekrutacyjne w formie papierowej lub elektronicznej zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi przez kandydata/tkę wskazaną w § 1 Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu.

W X naborze do projektu Lider zakwalifikuje max. 10 osób.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji, w szczególności z procedurą składania formularzy w formie elektronicznej i za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych zalecamy konsultacje, które prowadzone będą telefonicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej/ komunikatorów/innych. Formę i terminy konsultacji proszę ustalać telefonicznie z Liderem.