Rekrutacja do projektu „Realizacja kompleksowego projektu obejmującego wsparcie małopolskiej branży kreatywnej i ICT na rynkach międzynarodowych, oraz wsparcie JST w pozyskiwaniu inwestorów”

Zapraszamy firmy z obszaru MŚP z terenu Województwa Małopolskiego do udziału w projekcie.

Dokumenty można składać w formie elektronicznej poprzez skan lub podpisanych podpisem kwalifikowanym przesłanego na adres mailowy: k.migacz@armz.pl (w tytule maila: rekrutacja TECHSPO SINGAPORE 2023) lub osobiście lub pocztą tradycyjną na adres: Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów. Oryginały dokumentów rekrutacyjnych (wersja papierowa) trzeba będzie dostarczyć w terminie do 3 dni od przesłania wersji elektronicznej.

Nabór potrwa od 20.07.2023 r. do 11.08.2023 r. do godziny 15:00.

Wyniki naboru:

Lista rankingowa Singapur

Dokumenty do pobrania:

Regulamin

Formularz_informacji_de minimis

Formularz-zgloszeniowy-MSP-3.3.1._Singapur

oswiadczenie-o-pomocy-de-minimis-MSP-3.3.1.

umowa-o-udzielenie-wsparcia-MSP-3.3.1_-SINGAPUR_TOZCH

umowa-o-udzielenie-wsparcia-MSP-3.3.1_SINGAPUR_ARMZ