Zaproszenie do złożenia oferty – Zapytanie ofertowe nr ARMZ/01/08/2023

Szanowni Państwo,

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług asystentów integracyjnych oraz pośredników pracy dla cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem obywateli Ukrainy, którzy po dniu 24 lutego 2022 r. przekroczyli polską granicę w zakresie wynikającym z aktualnych potrzeb Zleceniodawcy. Zgodnie z zapytaniem ofertowym:

Zapytanie ofertowe 

Załącznik nr 2 Projektowane postanowienia umowy