Realizacja kompleksowego projektu obejmującego wsparcie małopolskiej branży kreatywnej i ICT na rynkach międzynarodowych, oraz wsparcie JST w pozyskiwaniu inwestorów

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. informuje o wydłużeniu naboru do dnia 02.11.2023 r. do godziny 15:00.

Zapraszamy firmy z obszaru MŚP z terenu Województwa Małopolskiego do udziału w projekcie.

Dokumenty można składać w formie elektronicznej poprzez skan lub podpisanych podpisem kwalifikowanym przesłanego na adres mailowy: k.migacz@armz.pl (w tytule maila: rekrutacja iREX Tokio 2023) lub osobiście lub pocztą tradycyjną na adres: Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów. Oryginały dokumentów rekrutacyjnych (wersja papierowa) trzeba będzie dostarczyć w terminie do 3 dni od przesłania wersji elektronicznej.

Nabór potrwa od 20.10.2023 r. do 30.10.2023 r. do godziny 15:00.

Wyniki naboru:

Lista rankingowa Tokio

Dokumenty do pobrania: