Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy

Nagłówek z logami: Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy

Projekt DMP realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”.

Skierowany jest on dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność na terenie Małopolski) posiadających tutaj siedzibę, oddział, filie, spełniające kryteria działania 8.1.1 PO KL oraz mogące się ubiegać o pomoc de minimis.

Celem prowadzonego przez nas projektu jest pomoc dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w funkcjonowaniu na konkurencyjnym rynku poprzez udzielenie wsparcia doradczego a tym samym zwiększenie dostępności zarówno terytorialnej jak i finansowej usług doradczych dla MMŚP.

Zakres bezpłatnych konsultacji:

  • prowadzenie działalności gospodarczej (aspekty formalno – prawne)
  • marketing i finanse przedsiębiorstwa
  • organizacja i zarzadzanie przedsiębiorstwem
  • działalność eksportowa

Termin realizacji projektu:

01.01.2012 – 31.10.2014

Szczegółowe informacje po numerem telefonu  32  623 06 35.

Pytania można również kierować na adres e-mail: dmp@armz.pl