Zapraszamy Jednostki Samorządu Terytorialnego z terenu Województwa Małopolskiego do udziału w projekcie.

Dokumenty można składać  w formie elektronicznej poprzez skan lub podpisanych podpisem kwalifikowanym przesłanego na adres mailowy : biuro@armz.pl  (w tytule maila : rekrutacja EXPO REAL Monachium 2021 )lub osobiście lub pocztą tradycyjną na adres: Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A., ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów. Oryginały dokumentów rekrutacyjnych (wersja papierowa) trzeba będzie dostarczyć w terminie do 3 dni od przesłania wersji elektronicznej.

Nabór potrwa od 01.06.2021 r. do 15.06.2021 r. do godziny 15:00. Przy zastrzeżeniu, że nabór będzie trwał minimum 7 dni.

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. informuje o wydłużeniu naboru do dnia 30.06.2021 r. do godziny 16:00

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis form wsparcia 

Załącznik nr 2 – Formularz rekrutacyjny 

Załącznik nr 2 – Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 3 do regulaminu – deklaracja uczestnictwa